Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Agnes Nyblin 1869-1945
 
  Biografi/historikk: Født 25.01.1869, død 20.08.1945. Datter av fabrikkeier Jacob Neumann J. (1839-94) og Marthe Helene Schuman (1842-). Gift l) med fotograf Karl Anton Dyrendahl Nyblin, sønn av fotograf Død G. N. (1826-1910), og Amalia Pedersen (1834-1918), 2) i 1899 med fabrikkeier Hans Krohn Magnus. Utdannet hos v. d. Fehr og M. Selmer i Bergen og i Stockholm. Fotograferte først en stund under sitt pikenavn "Agnes Janson, Sandvigen Bergen", traff så K. Nyblin i Stockholm og giftet seg med ham. I 1893 slo de seg ned i Storjohanns hus på Torvet i Bergen, men allerede året etter døde mannen, og hun fortsatte firmaet som hun drev opp til å bli ett av Bergens største og beste. Hun hadde bl.a. eneretten til fotografering på Bergensutstillingen i 1898. Fra 1897 var hun også politifotograf. I 1911 overlot hun firmaet til sin yngre bror Helmich Janson, som drev det til sin død i 1949, hvoretter firmaet ble oppløst. Det hadde da etter brannen i 1916 holdt til i en barakk på Torvalmenningen inntil det i 1922 flyttet til Stenders hus i Småstrandgaten.

Virkested:
1890 ca-1910 ca: Bergen
1893-1916: Bergen; StorJohanns hus, Torvet
1916-1922: Bergen; Barakk på Torvallmenningen
1922-1945: Bergen; Stenders hus
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skjema gamle Bergen Museum 06.11.1997
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post