Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Daniel Georg Nyblin 1826-1910
 
  Biografi/historikk: Født 06.08.1826, død 02.09 1910. Sønn av bokbinder Daniel Dyrendahl N. (25.11.1794-8.6.1829) og Johanna-Maria Vibe (1788-1871), gift med Amalia Pedersen (5.11.1834-28.1.1918), 3 sønner. Skuespiller ved Christiania Theater, fotograf, retusjør, begynte som malerlærling. Han startet sitt atelier i Christiania i 1866 og ble detektiv-fotograf for politiet i hovedstaden og fotograferte mere enn 10.000 fanger. Var en av utstillerne på Bergensutstillingen i 1898. Firmaet ble etter hans død drevet videre av enken, og ble i 1914 overtatt av sønnen Georg Andreas, som hadde arbeidet i Finland fra 1881. Han fortsatte firmaet til sin død i 1931.

Virkested:
1866 ca: Oslo; Skippergd. 36
1870-1880 ca: Oslo; Karl d.12tes Gd.
1894: Modum (filial); St. Olafs Bad
1866-1910 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 68(1982) : 1, s. 14-15
Bygdeposten, Vikersund 30.11.1989
Skjema Lørenskog bygdetun 19.02.1998
Norsk fotografisk tidsskrift 82(1996) : 3, s. 9-11
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Arkivet etter Botsfengselet (S-1539), fotografisk materiale (Antatt fotograf, han hadde oppdrag for politiet.)
     Aalesunds Museums billedsamling
     Lørenskog biblioteks fotosamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Fotografsamlingen (FA-samlingen, Nasjonalbiblioteket)
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post