Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Odd With Normann 1914-
 
  Biografi/historikk: Født 26.9.1914. Sønn av fotograf Carl Gustav N. og Dora With, gift 1940 med Ruth Mette Hofstad, datter av Olga og Albert H, 2 sønner, 1 datter. Utlært hos faren, sv.br. 1938, håndv.br. 1939, studiereiser. Overtok i 1950 sammen med sine 3 brødre det firmaet som faren hadde startet i 1906. Egen forretning på Elverum fra 1950.

Virkested:
1955-0000: Elverum
1940 ca-1955: Hamar
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Carl Normann
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post