Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Gustav Normann 1886-1960
 
  Biografi/historikk: Født i Østersund 22.10.1886, Sverige, død 08.01.1960. Sønn av Sivert Larsen og Sofie Norman, gift med Dora With, 4 sønner. Utlært i Stockholm og hos Oscar Holthe i Trondheim. Begynte som omreisende landskapsfotograf i 1906, flyttet til Christiania i 1909, og til Hamar i 1916. Her hadde han lokaler i den gamle posthusgården som brente i 1935, og hele plate- og filmarkivet gikk tapt. Han reiste stadig rundt og fotograferte landskaper, og inntil 1932 arbeidet han bare med landskapsfotografier og prospektkort, men åpnet da atelier for portrettfotografering i Strandgaten. Dette atelieret ble senere Flyttet til Torvgaten 13, og overtatt av hans sønner. "Normann Kunstforlag" har hovedsete i Oslo, og er et av landets største prospektkortforlag. Normann fikk Kongens fortjenestemedalje i gull i 1956.

Virkested:
1909-1916: Oslo
1916-1950: Hamar
1906-1909: Omreisende fotograf
  Kilder: Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 33(1947) : 1, s. 10 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 42(1956) : 7, s. 114 (70 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 46(1960) : 1, s. 17 (nekrolog)
Norsk fagfoto 14(1977) : 6, s. 196-200
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Fotografi 14(1981) : 4, s. 56-59
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
 
Nasjonalitet: Norge, Sverige,
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Carl Normann
Del av arkivet etter Normanns kunstforlag
     Etnedal kommunes fotosamling
     Prospektkortsamling ved Fagenhet for samisk etnografi
     Trondarnes distriktsmuseums fotoarkiv
     Fylkesmuseets samling, Vest-Agder-museet
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Gamle Mandalsbilder
     Fotoarkivet etter Hamar Jernstøperi
     Evje og Hornnes fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Rømskog, historie i bilder
     Vingelen kirke- og skolemuseums billedsamling
     Skedsmo bibliotek, fotosamling III
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post