Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Selmer Malvin Norland 1875-1931
 
  Biografi/historikk: Født 02.07.1875. Eldste sønn av fotograf Børre N. og Guriana Blom, gift med Ellen Kristine Talle (1873-1917). Kjøpte ca. l900 P. Christiansens fotograffirma i Bergen (etablert før 1875), og drev dette stort med mange medarbeidere. I 1904 ble svogeren Otto Talle medinnehaver, overtok firmaet alene i 1908 og fortsatte det med firmabetegnelsen "Fotograf Norland". Han averterte i Hordaland Folkeblad 26.11.1910 at Fotograf Norland var "den største, billigste og uden Sammenligning den BEDSTE fotograf i Bergen". Firmaet averterte også med "Sølvmedalje i Skien 1891", noe som ser litt underlig ut. Muligens har Norland fått medaljen da han arbeidet sammen med faren, før han begynte for seg selv, men i 1891 var han bare 16 år, så det er vel mere sannsynlig at det var faren som i sin tid fikk den. 19.10.1908 startet Norland sammen med Einar Aulie (og sannsynligvis Kristian Talle) kinoen A/S Verdenstheateret i Bergen. I 1916 kjøpte han av Hulda Szacinski det firmaet som L. Szacinski hadde startet i Christiania i 1869 og som hun hadde drevet videre etter mannens død i 1894. Startet så firmaet "Selmer Norland & Co." m. adr. Torvet 11 (Elephantapotheket), senere Carl Johans Gade 20, og drev dette stort og effektivt med 10-15 ansatte, bl.a. utlærte friserdamer. I 1912 hadde han sammen med Samson Brathole overtatt det firmaet i Arendal som var grunnlagt av Anders Dedekam i begynnelsen av 1860-årene, overtatt av H. P. Nielsen i 1865 og av sønnen Charles N. i 1892. I 1923 overlot han dette til Fred Schønberg, som igjen overlot det til Kjell Lund Hvoslef i 1949. Han hadde også firma i Skien, men det er usikkert når det ble startet. Det ble imidlertid bestyrt av Ola Brøndelsbo 1914-24. Det hersker usikkerhet om hvem som overtok firmaet i Oslo.

Virkested:
1898 -0000: Bergen; Store Markeveien 14
1912-1923: Arendal
1916-0000: Oslo
0000-1914: Skien
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     A/S Sundt & Co
     Bergen byarkiv, generell samling
     Fotosamlingen ved Kvitsøy I.L. / foto & historie
     Gamle Bergen billedsamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Bergens Teatermuseum / Teaterarkivets samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post