Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Joachim Norland 1877-1938
 
  Biografi/historikk: Født i Stavanger 02.06.1877. Sønn av fotograf Børre N., gift med Petra Gjertsen. Arbeidet en tid hos faren, deretter ca. 1902-05 hos broren Selmer N. i Bergen. Startet egen forretning i Haugesund 1.1.1905. Denne ble senere overtatt av faren som filial. Han flyttet så til Stavanger, hvor han drev forretning fra ca.1911. Denne ble i 1933 overtatt av sønnen Alf, og drevet av ham (sannsynligvis til hans død i 1953).

Virkested:
1911 ca-1931: Stavanger
1905-0000: Haugesund
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Byarkivet i Stavanger, Formannskapet
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post