Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Tietz, Kåre 1905-1983
 
  Biografi/historikk: Født 07.07 1905, død 21.03.1983. Sønn av fotograf Carl Tietz, gift med Birgit Linde, Vik i Sogn. Fikk norsk statsborgerskap og skiftet navn like etter farens død i 1934. Utlært hos faren og overtok firmaet etter ham. Var ivrig norsk patriot under krigen og ble mishandlet av tyskerne. Dette hadde innflytelse på hans syn, så han av den grunn måtte avvikle sin forretning i 1975. Ved siden av atelieret har han drevet med kunstforlag, salg av fotografiske artikler, turisthandel (før krigen) og meteorologisk stasjon.

Virkested:
1934-1975: Balestrand
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
PRIDLAO, nr.3-1994
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Balestrand, lokalhistorisk arkiv
     Balestrand kommunale fotosamling
     Uskedal ungdomslag fotoarkiv
     Eldre Norske Fotografer, Vik lokalhistorisk arkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post