Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Kristian Nissen 1879-1968
 
  Biografi/historikk: Teolog som gjennom sitt virke som medlem i reinbeitekommisjonen fra 1909-12 foretok flere reiser til Sør-Varanger. Han gikk fra 1912 over i den nyopprettede stillingen som reindriftsinspektør. Dette var en bistilling, og Nissen hadde i alle år sitt hovedvirke som prest og prost i forskjellige deler av landet. Han begynte tidlig å fotografere, og "Nissen-samlingen" kjenner vi foreløpig best fra ulike publikasjoner. Det har til nå ikke vært mulig å finne ut hvor hans bilder er plassert, selv om endel av de store vitenskapelige institusjoner har en del av Nissens fotografier.

Virkested:
1909-1912: Sør-Varanger
  Kilder: Kilder:
Sørensen, Svein H.: Fotografiets historie i Sør-Varanger. Sør-Varanger Museum, 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Guovdageainnu Gilisillju / Kautokeino Bygdetun, fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post