Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Lennart Nilsson 1922-
 
  Biografi/historikk: Født i Strängnäs, Sverige. Fikk sitt første kamera som 11-åring, og 15 år gammel fikk han antatt en billedserie i et ukeblad. Arbeidet som frilansfotograf i Stockholm, og tok kjendisportretter som han solgte til ukepressen. N. begynte å ta reportasjeoppdrag for ukemagasinet SE og fikk etter hvert kontakt med internasjonale magasin og billedbyråer. Reiste på reportasjetur til Nord-Norge for SE i februar/mars 1946. Laget først en reportasje fra Narvik om krigsherjingene og gjenoppbyggingen. Reiste videre til Svolvær for å lage en berettning om Lofotfiske. Reportasjen stod i SE våren 1946. I mars 1947 ble bildene fra Lofoten gitt et stort oppslag i National Geographic Magazine.
Forlot gradvis reportasjeyrket, og gjorde seg etter hvert bemerket innenfor medisinsk fotografi. Fikk internasjonalt gjennombrudd da LIFE i 1965 publiserte hans bilde av "livet før fødselen".
Bilder i Moderna museet og i privat eie.

Virkested:
1946: Lofoten
1946: Svolvær
1946: Narvik
  Kilder: Kilder:
Wold, Helge A.: Lennart Nilsson - stjernereporter på Lofothavet, Ottar, 5-1987
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Nordiska Museet, Sverige
     Tromsø museum, nyere kulturhistorie, fotosamlingen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post