Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Harald Johan Nilsen 1885-1945
 
  Biografi/historikk: Født i Bergen 06.05.1885. Startet eget firma i Bergen 7.5.1914, og var ved siden av "K. Knudsen & Co." den eneste fotografen i Bergen som hadde sitt atelier intakt etter brannen i 1916. Han beskjeftiget da ca. 18 personer. I 1919 solgte han forretningen til Eckroll Stamsvig og Wm. Peders, solgte den videre til Carl Hareide (som hadde vært kompanjong en tid) i 1926. I 1962 overlot han den til Frithjof von Hanno Kjærsem. Nilsen utga i 1945 en stensilert liste: "Priser på fotografier og andre forholde, i Bergen i 105 år - 1840-1945".

Virkested:
1914-1919: Bergen; Vetrlidsalmenning 1, Bryggesporen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Bergens Teatermuseum / Teaterarkivets samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post