Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Bolette Berg 1872-1944
 
  Biografi/historikk: Født i Nannestad, Akershus, i 1872. Fikk sannsynligvis sin fotografutdannelse i Finland, kom derfra via Russland til Horten i 1895 sammen med Marie Høeg og startet sammen med henne fotograffirmaet "Berg & Høeg". De etablerte seg i vognmann Baggeruds gård, Torvgaten 9, der både Hanna Olsen og Louise Berg hadde drevet fotografiforretning tidligere. I 1899 flyttet de til en ny gård på hjørnet av Torvgaten og Storgaten, der et moderne atelier ble innredet i 3.etg.. I oktober 1903 solgte de dette til Carl Lind og flyttet til Christiania, hvor de vesentlig drev med brevkortproduksjon.

Virkested:
1903: Oslo
1895-1903: Horten
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold. Vestfoldminne 1986.
Upublisert materiale i Preus museum (2014)
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Berg & Høeg
  Arkiv/samling:
Fotoarkiv etter Bolette Berg (1872-1944) og Marie Høeg (1866-1949)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post