Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thea Nielsen ?
 
  Biografi/historikk: Brukte også firmabetegnelsen "Thea Nielsen & Comp." og "Thea Nielsen & Co., Porsgrund og Laurvig". Atelieret på Torvet i Laurvik ble i 1896 overtatt av Grund(t)mann, som i 1898 overlot sitt firma til J. E. Ludwigsen. Han flyttet i 1909 til Prindsens Gade 4. Hun har muligens også hatt atelier i Nansetgd. 27, for i 1902 overlot "Thea Nielsens Eftf. (Fotograf Widerød)" sitt atelier til Anna Hansen, som så overlot det til Lauritz Bryn i 1903. Flyttet til Christiania, hvor hun drev som fotograf i mange år. Hun har også brukt adressen Kirkegaden 30, Kristiania.

Virkested:
1890-1896: Larvik; Torvet 4
1892-1894: Porsgrund
1894: Drammen
1895 ca: Oslo; Grændsen 2
1905 ca: Oslo; Kirkegaden 50
1915 ca: Oslo; Grændsen 13
1887 ca-1890 ca: Larvik
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Pedersen, Endre: Litt om de eldste fotografer i Vestfold, Vestfoldminne, utg. Vestfold historielag, 1986
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet:
 
  Relaterte navn:
Thea Nielsens Eftf.
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post