Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
John (Johan) Eilertsen Nielsen 1855-1916
 
  Biografi/historikk: Født i Kragerø. Bror av fotograf Thea N., gift med Christiane Johansen. I lære hos søsteren, sv.br. styrmannseksamen, handv.br. Startet forretning i Porsgrund 13.2.1890. Den ble ved hans død overtatt av enken som fortsatte den. I 1949 ble den overtatt av datteren Sofie N. som drev den til sin død i 1972, hvoretter den opphørte. Hans bilder finnes i Porsgrunn Historielag og Porsgrunn Bymuseum.

Virkested:
1890-1916: Porsgrunn; Raadhus Pladsen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Telemark arbeiderblad 21.11.1984 og 28.06.1985
Porsgrunns Dagblad 23.01.1987
Norsk fotografisk tidsskrift 5(1916) : 7
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter John Nielsen
Fotoarkivet etter etter fotografene Nielsen
     Fylkesmuseet for Telemark og Grenlands fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post