Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Harald Andreas Nielsen 1831-1881
 
  Biografi/historikk: Født i Kobbervig 14 .07.1831 - død i Bergen 17.03 .1881. Sønn av gesel Rasmus N. og Dorothea Catharina Beyer, gift i 1856 med Louise Fredrikke Jensen (5.7.1837-7.7.1912). De var begge skuespillere, først i Bergen, deretter omreisende. Han åpnet atelier i Trondhjem i 1870 i Rostads forrige eiendom, og overtok sannsynligvis også Rostads plater. I Trondheim drev han også sammen med fotograf Miron B. Omenta under navnet "Nielsen & Omenta". I 1876 forlot han Trondhjem, men firmaet fortsatte i hans navn. I Bergen begynte han i 1876, og enken fortsatte virksomheten noen år etter mannens død.

Virkested:
1874: Trondheim; Hjørnet af Dronningens Gd. og St. Olafs Gd.
1876-1881: Bergen; Kortpilsmuget
1870-1876: Trondheim; Prindsens Gade 3 ved Turnhallen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Lokalhistorisk fotosamling ved Nærøy folkebibliotek
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post