Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Agnes Nielsen 1878-0000
 
  Biografi/historikk: Født på Kråkerøy ved Fredrikstad i 1878. Datter av Anders Nilsen, født 1833 i Sverige.

Virkested:
1900 ca-1915: Sarpsborg
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1995
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Sarpsborg kommunes fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post