Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Fredrik Edmund Neupert 1842-1888
 
  Biografi/historikk: Født 01.04.1842, død 22.06.1888.
Sønn av musikkhandler Herman N., nevø av daguerreotypist Carl N.

Virkested:
0000-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post