Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Neupert ?
 
  Biografi/historikk: Født i Slesvig. Bror av musikkhandler i Christiania, Herman N. Fabrikerte kunstige blomster i Christiania. Daguerreotypist, elev av Steltzner i Hamburg. Åpnet atelier i Christiania 15.5.1844. I Bergen averterte han i Bergens Adr. Cont. Efterretninger 20.8.1844: "Daguerreotyp-Portraits paa Sølvplader efter Rocher's nyeste Methode, fixerede i Guld. Kun vellykkede Portraiter leveres", adressen var "hos Mad. Friis i Klosteret". Det oppsto her en avisfeide mellom ham og opticus Krogh, som også var daguerreotypist. I Trondhjem hadde han atelier "hos Hr. Consul Død Gram ved Siden af Hr. Consul Fritz Lørch". F. B. Wallem regner ham i en artikkel i Adresseavisen 11.3.1939 for Trondhjems første fotograf. Han daguerreotyperte i St. Petersburg i 1847 og i Helsingfors og fl.st. i Finland i 1848-49.

Virkested:
1844-1846: Oslo; Teisners Have
1844: Kristiansand
1844: Oslo; Storgd. 37
1844: Trondheim
1845-1846: Oslo; Raadhusgd. 14
1844: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Fædrelandsvennen 24.10.1986
Røkke, Inger-Johanne Glasø: Trondhjems første fotografer, Trondhjemske samlinger, 1990
Westhrin, Tore: Tidlige fotografer i Kragerø, Kragerø og Skåtøy historielag, årsskrift 1982. Også trykt i Norsk fotohistorisk årbok, 1983/84
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet! 2000
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Berg-Kragerø museums samling
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post