Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hermann Christian Neupert 1875-1941
 
  Biografi/historikk: Født i New York 28.06.1875, død 06.01.1941. Sønn av Holo Villers N. og Jenni Jonsson, ugift. Begynte i farens papirforretning i 1891. I begynnelsen av 1900-årene begynte han å fotografere landskapsbilder, men hadde ikke atelier, bare mørkerom i sin leilighet i Cort Adelersgt. 32. Han fotograferte for Norges Statsbaner, men leverte også bilder til "Mittet & Co." (han var svoger av Ingebrigt Mittet), som brukte dem til sin prospektkortproduksjon. De overtok (sannsynligvis i 1930-årene) hele hans negativsamling. Bortsett fra ca. 200 negativer som firmaet fremdeles har, ga de senere hele samlingen til Riksantikvaren, som deretter overlot endel til NTM og endel til NF.

Virkested:
1920 ca-1930 ca: Drøbak
1909 ca-1932 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: De forente stater (USA), Norge,
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotoarkivet etter postkortforlaget Mittet & Co
     Fotosamlingen ved Norsk Jernbanemuseum
     Skimuseets fotosamling
     Sjøfartsmuseet - Hovedsamling (Stavanger)
     Fotosamling (Norsk Teknisk Museum)
     Fotoarkivet etter fotografene Homann
     Norsk Jernbaneklubbs fotoarkiv
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post