Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Christian Rasmus Neuhaus 1833-1907
 
  Biografi/historikk: Født 13.03.1833, død 21.03.1907. Dansk fotograf, opprinnelig glarmester (glassmester). Neuhaus var trolig selv medlem av "den danske Fodgjænger Expedition" da de la ut på en vandring gjennom Norge i 1890. Sammen med grosserer og fotograf F.C.C. Mottlau fotograferte han vandringen som ble ledet av direktør Ritter fra København. Resultatet ble en serie på 18 bilder med danske turister i norsk landskap. Teltene og bagasjen ble fraktet med egne hestevogner slik at fotgjengerne kunne få en behagelig mosjonstur der de vandret gjennom Valdres med egen "drummer-boy" som på en militær utmarsj. Turen gikk over Filefjell til Lærdal, videre med båt til Gudvangen og fortsatte med vandring over Stalheim til Voss. Om de vandret helt til Bergen, eller tok den smalsporede Vossebanen er uvisst, men turen endte der.

Virkested:
1890: Bergen
1890: Filefjell
1890: Gudvangen
1890: Voss
1890: Valdres
1890: Lærdal
  Kilder: Kilder:
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark indtil år 1900, København 1969
 
Nasjonalitet: Danmark
 
 
  Arkiv/samling:
     Robert Meyers samling / The Robert Meyer Collection
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post