Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Charles Kammillo Andersen 1904-1986
 
  Biografi/historikk: Født 31.12.1904 i Fredrikstad, død 1986 i Odda. Endret sitt navn fra Charles Kammillo Andersen til Charles Camillo Aggvin. Utdannet ved Kristiania tekniske skole i 1928.
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Norzink A/S, fotosamling og arkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post