Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Maartmann 1844-1891
 
  Biografi/historikk: Død 09.02.1891. Gift med datter av fotograf Ovesen. Det finnes bilde(r) fra Mandal (ca. 1860-70) signert "H. Maartmann, Malmø/Mandal". I Christiania averterte han bl. a. at "Emaillebilleder leveres til liden Overprisn". Atelieret i Christiania ble overtatt av E. Gabrielsen, som en tid signerte bildene med "Maartmann" på forsiden og "E. Gabrielsens atelierer" på baksiden. Wilhelm Gabrielsen, ca. 1940 innehaver av "Maartmanns Kunst- og Fotoatelier", Grændsen 8, oppgir at firmaet er etablert i 1894, det kan muligens ha vært det atelieret som i E. Gabrielsens tid het "Elektrisk Atelier".
Preus museum har et kvinneportrett i visittkortformat.

Virkested:
1880-1891: Oslo; Torvegaden 5a (ved Stortorvet)
1860 ca-1870: Malmø, Mandal
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Vevelstad historielags fotosamling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post