Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ingvald Møllerstad 1893-1965
 
  Biografi/historikk: Opprinnelig født Ingvald Johansen på Møllerstad gård i Nannestad 19.04.1893. Død i Oslo 28.04.1965. Begynte å fotografere for pressen meget tidlig, var også en stund medarbeider i et fotograffirma (Henriksen og Steen), før han i 1921 ble Aftenpostens (og Norges) eneste pressefotograf. Her var han inntil han falt for aldersgrensen i 1963. Einar Diesen skriver om ham i en nekrolog at "Det er en uendelig lang rekke begivenheter som gjennom Ingvald Møllerstads snarrådighet og faglige dyktighet er foreviget for all fremtid... Da luftskibet "Norge" kom til Oslo gikk Møllerstad opp med flyveren Leif Lier i et lite fly fra Kjeller for å fotografere ankomsten. Flyet styrtet ned straks efter starten, både flyver og passasjer kom pent fra det, og Møllerstad gav seg så vidt tid til å ta et bilde av vraket før han fikk tak i sjefen for militærflyene på Kjeller. Han gav seg ikke før han fikk låne et annet fly, og med dette kom han seg opp og utover fjorden hvor de lette efter "Norge" som pludselig dukket frem av skyene akkurat i det øyeblikket fotografflyet var på hjemveien på grunn av bensinmangel. Det ble et praktfullt bilde..Som pressefotograf var han en av verdens store journalister". Hans plater skal være oppbevart i A-Foto. Tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull (1963).

Virkested:
1913 ca-1963: Oslo
  Kilder: Kilder:

Kamera 15(1963) : 9/10, s. 6
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skau, Enok m. fl. (red.): Norske pressefotografer, 1986
Norsk fotografisk tidsskrift 75(1989) : 4, s. 30-31
Akershus Amtstidende 12.11.1990
Aftenposten 05.04.1994
Hanne Holm-Johnsen, Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Scanpix
     Fotografier etter Roald Amundsen (Nasjonalbiblioteket)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post