Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Gotskalk Myrvold ?
 
  Biografi/historikk: Virkested:
0000-0000: Hatlestrand
  Kilder: Kilder:
Kvinnheringen 06.05.1987
Skjema 12.11.1988 og 12.10.1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Kvinnherad kommune si fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post