Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hulda Marie Bentzen 1858-1930
 
  Biografi/historikk: Født i Bergen 18.12.1858. Datter av skipskaptein Einar B. (1824-76) og Karen Bertine Gullaksen (1825-). Etter sigende lærte hun fotografering hos Max Behrends. Allerede ca 1886 hadde hun egen forretning i Bergen, i 1895 var adressen Smaastrandgaten 2. I 1902 het firmaet "Hulda Bentzens Eftfl. (Justus Lockwood)", m. adr. Torvalmenning 4. Lockwood hadde sannsynligvis bestyrt forretningen en tid før han overtok den. I 1907 ser firmaet ut til å være opphørt. Hulda Bentzen bodde dels på Voss og dels i Bergen, hadde etter kartongene å dømme i perioder atelier begge steder og averterte f. eks. m. "Filial Voss". I 1918 averterte hun sitt atelier (på Voss) tilleie og forskjellig fotografisk utstyr tilsalgs, men lenge etter påtok hun seg kopiering av eldre ting. Hun utga også brevkort. Medalje på Bergensutstillingen i 1898.

Virkested:
1888 ca-1918: Voss
1886 ca-1907: Bergen, Småstrandgaten 2
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post