Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Martha Grande Myhrslo 1886-1976
 
  Biografi/historikk: Født i Øyestad pr. Arendal 30.01.1886, død i Grimstad august. Datter av lærer J. M., ugift. Tegneskole l902-05, kurs hos fotograf J. Henrichsen i Arendal 1905 og 1906, assistent hos "H. P. Nielsen & Søn" samme sted, F. Køhn i Kristiansand og C. Kørner, Stavanger. Bestyrte så Kørners filial i Kristiansand. I 1916 kjøpte hun "Frivold & Iversen"s atelier i Grimstad og begynt der 1.3.1917. Overlot i 1970 firmaet til nevøen Ivar Fløistad.

Virkested:
0000-1917: Kristiansand
0000-1917: Stavanger
1917-1970: Grimstad
0000-1917: Arendal
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotograf Ivar Fløistads samlinger
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post