Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Julius Myhre ?
 
  Biografi/historikk: Opplysning i Akershus Arbeiderblad: Julius Myhre holdt til på Frogner frem til 1915. Opplyst av slektning Kristian Lieungh.

Virkested:
1860-1880 ca: Frogn (Sørum)
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Akershus Arbeiderblad 11.03.1991
Indre Akershus Blad 03.04.1979
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post