Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Inger Marie Munch 1868-1952
 
  Biografi/historikk: Datter av korpslæge Christian M. (1817-89) og Laura Cathrine Bjølstad, yngre søster av maleren Edvard M. Den eneste opplysningen som foreligger om hennes fotografvirksomhet er at "hun var blant de første som fotograferte Akerselva fra os til os". Sannsynligvis var hun amatør.

Virkested:
1920 ca-1930 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2013)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotografier etter Inger Marie Munch
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post