Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Nasjonalbiblioteket ?
 
  Biografi/historikk: Nasjonalbiblioteket forvalter mye fotografisk materiale, totalt dreier det seg om nærmere 2 millioner bilder.

I og med at Nasjonalbiblioteket forvalter Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument, er det naturlige samlingsfokuset for institusjonen den type fotografier som har vært gjort tilgjengelig, eller fotomateriale som kan knyttes opp mot allment tilgjengelige dokumenter. Eksempel på sistnevnte kan være privatarkiv etter bildeprodusenter, forfattere eller andre. Andre fokusområder for institusjonen er ekspedisjoner der nordmenn har deltatt og fotografi fra scenopptredener.

Nasjonalbiblioteket er også en av de nasjonale aktørene i fotobevaringsnettverket. Hovedoppgavene i nettverket er tekniske tjenester som sikkerhetskopiering av fotografisk materiale og tilbud om magasinplass. Derfor har flere eiere av fotomateriale deponert sitt materiale ved Nasjonalbiblioteket.
  Kilder: (Ingen kildeopplysninger registrert for denne Fotografen!)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post