Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rolf Mortensen 1899-1975
 
  Biografi/historikk: Født 19.11.1899 i Kristiania, død 1975. Rolf Mortensen kom som ganske ung med i den nystartede Kristiania Kameraklubb. Etter det var han snart å finne blant de ledende i konkurranser og i administrasjonen. Særlig var han aktiv i de første større forsøk på å knytte Norge til det internasjonale fotomiljø, et arbeide han fortsatte med i godt over 30 år. I løpet av sin mest aktive periode som fotograf skrev han tre grunnbøker i fotografering. I noen år satt han som redaktør av tidsskriftet Kamera. Han skrev også Oslo Kamera Klubbs historie for perioden 1921-1946, "Bildet lever". Men det var som utøvende fotograf han gjorde sin største innsats. Han kom aktivt med på den tiden da "de frie prosessene" ble til. Han var snart å finne blant de ledende i genren. Senere var han i fremste rekke for "den nye saklighet". Mens han tidligere var mest opptatt av landskapet og bymotivet, tok han i denne tiden for alvor opp stilleben-fotografiet som han kom til å beherske som ingen annen. Fra denne genre utviklet han sin særegne form, hvor fotografi og bildetittel flyter sammen til det sterkt assosierende tittel/bilde. Ved siden av sin store innsats som fotograf var han i sin sivilstand først kontorsjef i firmaet Sverre Young A/S. Senere startet og ledet han sin egen bedrift i garnkonfeksjon. Rolf Mortensen var hedret med det internasjonale HonFIAB, Honorable de la Fédération Internationale de L`Art Photographique, og æresmedlemskap i såvel Norsk Selskap for Fotografi som i Oslo Kamera Klubb.

Virkested:
1925-1975: Oslo
  Kilder: Kilder:

Mortensen, Rolf: Bildet lever. 1946
Kamera 6(1954) : 1, s. 10-11, 27
Kamera 15(1963) : 4, s. 10-21
Objektivet 13(1969) : 3, s. 6-8 (70 år)
Objektivet 19(1975) : 3, s. 1, 4-6 (nekrolog)
Norsk Fotografisk Museum, Fotomuseumsutvalgets innstilling, 1992
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Svinningen, Tone. Forenkler vi våre motiver for meget? Bildet lever! 8 (2002)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Papir- og fotoarkiv etter Mortensen, Rolf (1899-1975)
     Organisasjonsarkiv fra Oslo Kamera Klubb(1931- )
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post