Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ole Bentsen 1881-?
 
  Biografi/historikk: Født på Økland. Utdannet seg først til fotograf i Bergen, men utvandret så i ung alder til Amerika. Bildene er tatt da han i midten av 20-årene var hjemme. Han fotograferte for det meste hus med folk i forgrunnen. Samlingen etter ham er gitt av Herman Økland til Bømlo biletarkiv.

Virkested:
1927: Bømlo
  Kilder: Kilder:
Skjema 16.1.1985

Skjema og brev 23.09.1992

Haugesunds Avis 29.08.1977 og 27.10.1977
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografi etter Ole Bentsen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post