Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Narve Skarpmoen 1868-1930
 
  Biografi/historikk: Født i Rollag, Numedalen 24.12.1868, død i Oslo 28.08.1930. Gift med Wilhelmine S. (d. 22.10.1920). Begynte i lære hos fotograf Egeberg ca.1888 og drev så egen forretning fra ca.1893/94. Var først og fremst frilufts- og pressefotograf, fast fotograf ved K.N.S.'s landsregattaer i over 25 år. Han viste sin store interesse for idretten ved å avertere i Norsk Idrætsblad i 1898 at Sportsmænd, der ønsker sig fotografert i Sportsdragt, tilstaaes betydelig Rabat". Mange tillitsverv i fotograforganisasjonene. Han samlet album med portretter av alle Christiania/Oslo-fotografene med opplysninger, men dette brente dessverre senere. Atelieret ble i 1932 overtatt av Con. M. Bringe, som har drevet det videre med firmanavnet "Atelier Skarpmoen". Et apparat fra 1896 er i Norsk Teknisk Museum. Oslo museum, avd. Bymuseet har fotografier av Gunerius Pettersens forretning 1902 tatt av N. Skarpmoen og Marie Gleditsch

Virkested:
1894 ca: Oslo; Karl d.12.gd. 6
1896 ca-0000: Oslo; Dronningensgd. 36
1894 ca-1930 ca: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
1894 ca-1930 ca: Oslo
Gardåsen, Tor Kjetil: Den store telemarksboka, 1990
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
Upublisert materiale i Preus museum
Norsk fotografisk tidsskrift 17(1928) : 10, s.112 (60 år)
Norsk fotografisk tidsskrift 19(1930) : 7, s. 84 (nekrolog)
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Bildearkivet etter J.W. Cappelens forlag
Bildesamling knyttet til Gunerius Pettersens Magasin (Antall: 68)
Fotoarkivet etter Narve Skarpmoen
Fotograf Skarpmoen: KNS´regattaer 1913-1929
     Fylkesmuseet for Telemark og Grenlands fotosamling
     Sørum kommunes samling av gamle fotografier
     Nationaltheatrets bildearkiv fra oppsetninger 1899-1960. (Antall: ett er kjent)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post