Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Marthinius Skøien 1849-1916
 
  Biografi/historikk: Født på Gran på Hadeland, død i V. Aker 03.03.1916. Gift 1875 med Joron Hagen fra Røldal, de fikk 4 barn som alle ble født på Skøienlund. Dro tidlig til Christiania for å lære om fotografering. Muligens dro han også til utlandet for å lære enda mer. Fotograferte i Christiania med skiftende adresser, Olav Ryes Plass 12 (1887), Frognergd. 25a (1888), Skøienlund (Adamstuen), Ullevaalsveien 86/senere 102b (kjøpt 1896 for kr. 3750), også i Lofthus. På Skøienlund lot han et stort atelier bygge på huset. Her utførte han alt fremkallingsarbeidet selv. Fikk premier på utstillinger i inn- og utland. Fotograferte en serie landskapsbilder på minst 234 stk. som ble solgt gjennom bokhandlerne og var beregnet på turister, hadde et stort utstillingsvindu på Karl Johan hvor han stilte ut disse bildene. Hadde dessuten egne store album på alle de store turisthotellene hvor han hadde vært innom. Var den første som anla et lystrykkeri i Norge. Han må ha fotografert avvekslende i Christiania og Lofthus, det finnes daterte bilder fra Lofthus fra 1883. Han overtok også B. Schrøders plater fra Lofthus. I 1971 ble platene reddet av Josef Lutro, som fant dem hos den skomakeren Skøien hadde losjert hos og fikk dem plassert i Hardanger Folkemuseum i Utne. Den yngste datteren, Joron Margaretha ble boende på Adamstuen som gift. Hun tok hånd om alt Skøiens utstyr og alle glassplatene. I 1955 ga hun platene til Riksantikvaren og selve fotoutstyret til Norsk Folkemuseum. Marthinius Skøien er også representert i billedsamlingen ved Norsk sjøfartsmuseum, Oslo.

Virkested:
1880 -1910: Lofthus i Hardanger
1880 -1910: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Brev av 16.08.1987 til SFFR fra Kirsten Sperre
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Hamre, Trond B.: Landskapsfotograf Marthinius Skøien, Årbok for Valdres, 1986
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra hullet!, 2000
Larsen, Peter og Sigrid Lien: Norsk fotohistorie, 2007
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Marthinius Skøien
     Norsk Maritimt Museums fotoarkiv
     Bildesamlingen, Norsk folkemuseum
     Valdres historielags fotosamling
     Gamle Bergen billedsamling
Send kommentar til denne posten
 




Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post