Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
L. Benonissen ?
 
  Biografi/historikk: Et bilde av lærerpersonalet ved Latinskolen i Ålesund, tatt våren 1923 i skoleplana, bærer signaturen til L. Benonissen, Kristiania.

Virkested:
1923: Oslo
  Kilder: Kilder:
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Generell fotosamling, Oslo Bymuseum
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post