Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Peter Andreas Lundgren Benonisen 1897-?
 
  Biografi/historikk: Født i Nordfold i Nordland 24.07.1897. Sønn av Benoni Andersen og Oline Trondsen. Vesentlig selvlært. Fotograf ved Gustav Vigelands atelier. Orkesterdirigent og komponist. Etablert som fotograf 1931.

Virkested:
1931-?: Oslo; Helgesens gate 18
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post