Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Aksel Adserø 1897-1972
 
  Biografi/historikk: Født på Asserøy i Jøssund herred. Gift i 1921 med Sofie Helene Leiset og flyttet til plassen Solberg ved Valatjønna på Asserøy. Aksel Adserø var litt av en tusenkunstner, og han var borte i mange ulike yrker. I 1920-årene var han flere ganger i Lofoten, hvor han deltok i fisket. Han arbeidet på flere ulike veianlegg, og han var med på utbyggingen av den nye kraftstasjonen i Teksdalen. Han drev som sykkelreparatør og prøvde seg også som urmaker. Etter krigen ble det mest maling av hus, og da helst innvendig. Hvordan Aksel Adserø kom bort i fotograferingen vet vi ikke. Han fotograferte innenfor et begrenset geografisk område. Bildene er hovedsakelig fra gamle Jøssund herred, men det finnes også noen bilder fra Val, Oksvoll og Hellem i Nes herred. To bilder ser ut for å være tatt i Lofoten. Dette at Adserø holdt seg innenfor et relativt begrenset område gjør hans arbeid ekstra interessant. Han var godt kjent med både egnen og folket, og fotograferte naboer, familie og arbeidskamerater. Det finnes mange bilder fra hverdagslivet, der en ikke har skiftet til finstasen. Så godt som alle bildene er tatt utendørs, men det finnes også en håndfull innendørsbilder. Fosen bildearkiv har overtatt en glassplatesamling etter Adserø. Motivsteder: Jøssund, Nes, Lofoten.

Virkested:
1916-1945: Bjugn i Fosen
  Kilder: Kilder: Skjema 08.12.1993 (SFFR)
Ågren, Dan: Aksel Adserø - bygdefotograf i Bjugn i mellomkrigstida. Årbok for Fosen 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fosen bildearkiv
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post