Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Sigvald Moa 1879-1938
 
  Biografi/historikk: Født i Aalesund, død 02.08.1938. Hadde sin læretid som fotograf omkring århundreskiftet hos E.O. Simonnæs. Fotograferte bl. a. på Svalbard og Island. Var en ivrig tindebestiger. Moa har drevet en utstrakt reprofotografering fra Aalesund på 1800-tallet. I forbindelse med utgivelsen av Kr.Bugges "Aalesunds historie" (1923) har Moa vært engasjert til å avfotografere innsamlede bilder. De senere årene før sin død trakk han seg tilbake fra yrket på grunn av dårlig syn. Atelieret hans brente 2.1.1919.

Virkested:
1902 ca-1919 ca: Svalbard
1905 ca-1924 ca: Ålesund , 1501
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Sunnmørsposten 24.12.1981 og 06.11.1982
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Sigvald Moa
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post