Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Fredrik Misfjord 1865-1933
 
  Biografi/historikk: Født i Vestnes. Gift med Olava Berhild (d. 1925). Tok eksamen ved Hamar lærerskole i 1894, og tilsatt som lærer året etter på Nesjestranda. Engasjerte seg aktivt i lokalmiljøet, og hadde med fotografiapparatet når noe hendte.
Glassplatesamlinga etter M. er tatt vare på av sønnesønnen Fredrik Misfjord, senere overført til Romsdalsmuseet.

Virkested:
1905-1930: Vestnes. [Nesjestranda]
  Kilder: Kilder:
Austigard, Bjørn: Amatørfotografen Fredrik Misfjord på Nesjestranda, Årsskrift for Romsdal sogelag, 1984
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotografier etter Fredrik Misfjord
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post