Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Josef Elias Benkow 1924-
 
  Biografi/historikk: Født 15.08.1924 i Trondheim. Sønn av fotografmester Ivan B. og Annie Louise Florence, g. 1952 m. Bjørg Folkestad, datter av Gerda og Sigurd F. Etter Englandsopphold og tjeneste i Luftforsvaret i 1945, søkte han inn som lærling i sin fars fotofirma. Sv.br. 1949, arbeidet først i Moss, men overlot i 1955 firmaet i Moss til Olav Einar Hjertenæs og overtok farens forretning, "Atelier Benkow" på Stabekk. Mange tillitsverv, bl. a. redaktør av Norsk Fotografisk Tidsskrift og formann i Prøvenemnda for fotograffaget i Norge. Kjent høyrepolitiker, stortingsrepresentant og stortingspresident.

Virkested:
1955-1965: Bærum, Stabekk
1949-1955: Moss
  Kilder: Kilder:

Norsk fotografisk tidsskrift 43 (1957) : 10, s. 168-173
Kamera 11(1959) : 3, s. 6-20
Norsk fagfoto 2(1965) : 12, s. 265
Steenstrup, Bjørn. Hvem er hvem? 1968. 1968.
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norsk fotografisk tidsskrift 67(1981) : 3, s. 5-7
Benkow, Jo: Fra synagogen til Løvebakken, 1985
Aftenposten 11.02.1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post