Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Johan Joachim Meyer 1860-1940
 
  Biografi/historikk: Født i Finnaas 20.11.1860. Sønn av sokneprest Wollert Danchertsen M. og Christiane Bolette Wesenberg, gift med Olga Marie Bergesen, datter av provst Ole B. og Marthe Marie Sophie Jensen. Arkitekt, professor og amatørfotograf. Reiste meget rundt i landet og fotograferte også på sine reiser. Mest kjent for publikasjonen "Fortids kunst i Norges bygder". Hans negativsamling (1906-1930-årene) beror tildels hos RA, dels på NTH.

Virkested:
1906 -1930: Trondheim o. a. st.
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nes, Trygve: Hjartdal i bilder, Skien 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Del av fotoarkivet etter Johan Joachim Meyer
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post