Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hans Nicolaysen Meyer ?-1943
 
  Biografi/historikk: Død 24.03.1943. Sønn av "Herremeyer", begynte å fotografere ca. l900. Hadde forskjellige adresser, utga også brevkort. Drev 1911-16 firmaet "Gram & Meyer" sammen med L. C. S. Gram, men hadde sannsynligvis ikke atelier senere. Han kalte seg friluftsfotograf allerede fra 1902, og averterte i Annoncetidende 1.4.1902 at han også mottok fremkalling m. m. for amatører. Brukte signaturen "H. Nic. Meyer".

Virkested:
1900 ca-1916: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet: Norge
 
  Relaterte navn:
Gram & Meyer
  Arkiv/samling:
     A/S Sundt & Co
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post