Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Borg Mesch 1869-1956
 
  Biografi/historikk: Født i Sundsvall, Sverige, Han var virksom i Landskrona og i Gävle før han bosatte seg i Kiruna i 1899. Den legendariske lapplandsfotografen har i unike bilder dokumentert samenes liv og landskap i svensk Lappland. Fotograferte også ved byggingen av jernbanen Kiruna-Narvik, industriens fremvekst i Kiruna, gruvearbeidere og rallarer, i bygdene langs Torneälven.

Virkested:
1900 ca: Ofoten
1900 ca: Narvik
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Anderson, Hans: Borg Mesch. Drömmen om fjällen, Stockholm 1986.
Harnang, Harald: Fotografer i Narvik opp gjennom tidene (upublisert manuskript i Preus musem, 2010)
 
Nasjonalitet: Sverige, Norge,
 
 
  Arkiv/samling:
     Narvik biblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post