Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ivan Benkow 1885-1955
 
  Biografi/historikk: Født i Grodno, Russland 18.03.1885. Sønn av fotograf Elias B. og Vina, g. l) m. Sara Dworsky, 2) m. Annie Louise Florence. 2 sønner, 1 datter. Utlært hos faren. sv.- og håndv.br. i Kristiansund 1915. Startet eget firma i Kristiansund 1914, overlot i 1918 dette til Brun Svendsen. Hadde så firma i Oslo 1918-28, i Trondheim 1928-34 og på Stabekk fra 1930. Dette ble i 1955 overtatt av hans yngste sønn Jo B. Han har vært viseformann i Oslo krets av Fotografenes Landsforbund og formann i Bærums bokholderi- og kalkulasjonsnemnd. Ivan Benkow har også vært omreisende fotograf og bl.a. fotografert gruppebilder av arbeidsstokken ved LKAB i Narvik.

Virkested:
1918-1928: Oslo
1925: Trondheim
1928-1934: Trondheim
1930-1955: Stabekk
1914-1918: Kristiansund, 1503
  Kilder: Kilder:

Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Benkow, Jo: Fra synagogen til Løvebakken, 1985
Norsk fotografisk tidsskrift 41(1955) : 2, s. 28 (nekrolog)
Harnang, Harald. Fotografer i Narvik opp gjennom tidende. Upublisert manuskript i Preus museum (2010)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fotosamling (Norsk Teknisk Museum)
     Narvik biblioteks fotosamling
     Nordmøre Museums fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post