Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Thor Melhuus 1929-
 
  Biografi/historikk: Født 22.06.1929. Etter handelsgymnasium i Trondheim og befalsskole i Bergen tjenestegjorde Melhuus i Tysklandsbrigaden. Tilbake i Norge gikk han teknisk skole og arbeidt i seks år som livsforsikringsagent. Melhuus var en aktiv amatørfotograf og ble etter hvert president i Norsk selskap for fotografi og redaktør av selskapets tidsskrift Kamera. I kompaniskap med Skjold Hilfling-Rasmussen, Dronningens gate 9, Trondheim, i 1962. Her drev Melhuus både fotoforretning og atelier. I 1971 flyttet han fra Dronningens gate til Erling Skakkesgate, la ned fotohandelen og drev videre som portrettfotograf. i 1970 etablerte Melhuus eget fotolaboratorium og i 1972 startet han Fame sammenslutningen av fotografer tilknyttet Fargelaboratoriet Melhuus.

Virkested:
1962-1971: Trondheim; Dronningens gate 9
1971-0000: Trondheim; Erling Skakkesgate
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norsk fagfoto 9(1972) : 4, s. 66-70
Fotografi 17(1984) : 8, s. 56-59
Norsk fotografisk tidsskrift 75(1989) : 4, s. 57-58 (60 år)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post