Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Jacob Mayson 1808-1881
 
  Biografi/historikk: Født i København, død i Horsens 18.10.1881. Gift 26.2.1839 med skuespillerinnen Hedevig Dorothea Schwenzen (ca. 1820-), som var hans 2. kone. Skuespiller, teatermaler, landskapsmaler m. m., tok borgerskap som malermester i Bergen i 1853. I Bergen var han i 1849 ansatt som teatermaler (og regissør) ved Ole Bulls Norske Theater. Daguerreotyperte først i Trondhjem, hvor han 30.10.1848 averterte i Adresseavisen at han anbefalte seg til å oppta "Daguerreotyp-Portraits" i sitt atelier i gartner Lunds have. I Bergen daguerreotyperte han i 1849 og 1852. Døde som teatermaler i Danmark.

Virkested:
1849: Bergen
1852: Bergen
1848: Trondheim
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
 
Nasjonalitet: Danmark
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post