Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Carl Cetti Bendixen 1813-?
 
  Biografi/historikk: Ankom som "Borger af Hamborg" til Bergen 4.7.1843. 20.6. s. å. averterte Carl Lehmann at han "agter at afhænde sin Daguerreotypmaskine og 15.7.s. å. averterte Bendixen i Bergens Adr. Contoirs Eft. no. 56: "Daguerreotype-Portraits aftages hver dag fra om Morgenen Kl. 9 til Kl. 4 Eftermiddag. Priser ere fra 3 Spd. til 8 Spd. Endeel Portraiter ere udstilte i Mit Atelier. Bendixen, boende hos Sontum". I no. 61 averterer han at han blir tre uker til, siste gang i no. 94. Ifølge en artikkel i Bergens Stiftstidende 1844, no. 68, var hans daguerreotyper ikke holdbare, men UBBs har en daguerreotypi i god stand av familien Jürgensen i Bergen, tatt av Bendixen i 1843.

Virkested:
1843: Bergen
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980

Klingenberg, Ingvar Aabrek: Daguerreotypi, kjærlighet og død. Fra Jørgen B. Lysholms siste reise i 1843, Trondhjemske samlinger, 1990
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post