Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Dagmar Mathisen 1876-1940
 
  Biografi/historikk: Født 05.02.1876. Død i 1940. Datter av fotograf Max Behrends og Margrethe Mathea Wold. Utlært hos faren. Gift med Johannes Strand Mathisen i Oslo i 1899.
Virkested:
0000-0000: Steinkjer
0000-0000: Oslo
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Upublisert materiale i Preus museum
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Egge Museums fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post