Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Albert Mathiesen 1854-1918
 
  Biografi/historikk: Født i Lilandsås, Hamarøy, død i Russland. Fotograferte sannsynligvis først i Trondhjem, hadde også en tid (omkring 1892) atelier både i Trondhjem og Christiania, senere bare i Christiania. Han fotograferte ombord på Norddeutsche Lloyds turistskip "Kaiser Wilhelm II" under dets besøk i Trondhjem ll. juli 1890, og disse bildene ble utgitt i en mappe sammen med prospekter av fotograf Ellerbeck fra Liverpool fra keiserens besøk på Stalheim Hotel l0. juli 1889. Et eksemplar av denne i UBBs. Firmaet i Trondhjem ble i 1892 overtatt av Jul Frøseth, som hadde bestyrt det fra 1891, han kalte seg "Alb. Mathiesens Efterflg.". Firmaet i Christiania ble muligens også en kort tid eiet av Frøseth, men det ble ca. 1898 overtatt av "Gebhard & Matzen" med firmanavnet "Alb. Mathiesens Efterf.". Ifølge Tromsø Historie. B. 2, s. 152, fotograferte Mathiesen også i Tromsø ca. 1895. Han døde i Russland under revolusjonen i 1917 eller 1918 etter å ha bodd i landet i flere år.

Virkested:
1893 ca-0000: Oslo; Grændsen 17
1895 ca: Tromsø
1890 -0000: Trondheim; Strandgaden 19
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Nordlandsposten 1.2.1986
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Sør-Senja museums fotosamling
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
     Vevelstad historielags fotosamling
     Hamarøy bygdetuns fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post