Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Rudolf Mansrud 1876-1959
 
  Biografi/historikk: Født 26.08.1876, død 15.03.1959. Var bl.a. postkortfotograf. Overlot i 1935 forretningen til Astrid og Kr. Bakke. Etter opplysninger fra fotograf Randulf Kure, Askim (Øvre Smålenene 12.06.1981) ble Mansruds arkiv med glassnegativer dumpet i dammen der Trygdekassegården i Askim står nå. Flere av Mansruds bilder er bevart i Randulf Kures samling (Askim historielag).

Virkested:
1910 ca-1935: filial Trøgstad
1910 ca-1935: Mysen
1910 ca-1935: Askim
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
Øvre Smaalenene 12.06.1981 og 25.04.1986
Øvre Smaalenene 18.02.1992
Upublisert materiale i Preus museum (2012)
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Askim historielags fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Trøgstad biblioteks fotosamling
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post