Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Ernst Manker ?
 
  Biografi/historikk: Virkested:
1932-1956: Finnmark
1932-1956: Nordland
1932-1956: Tromsø
  Kilder: Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
 
Nasjonalitet:
 
 
  Arkiv/samling:
     Amatørfotografisamling ved Fagenhet for samisk etnografi
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post