Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Olaf Marman Madsen 1843-1918
 
  Biografi/historikk: Født i Christiansand 15.08.1843, død 15.06.1918. Sønn av konditor Peder M. (1814-89) og Elisabeth Baardsen (1814-94), gift med 1) Susanne Marie Olsen (1846-82), datter av skreddermester Johannes 0. (1819-92) og Andrine. 2) Anne Emilie Aas. Begynte fotografere i 17-årsalderen, startet fotografisk forretning 10.2.1861 i en markedsbod på Torvet, som tilhørte faren. I 1867 kjøpte han fotograf Hanssens atelier i Juells Gaard ved Busterudparken, og i 1875 kjøpte han en gård i Borgerskandsen, hvor frøken Hollander tidligere hadde hatt sitt atelier. Her holdt han på til 1910, da han leiet bort atelieret. Han fortsatte imidlertid å fotografere, og i 1911 feiret han sitt 50-års jubileum. Endel av hans negativer finnes i Worm-Petersens samling i NTM.

Virkested:
1861-1918: Halden
  Kilder: Kilder:

Haug, Edvin: 800 Haldenprofiler, 1950.
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østfold fylkes billedarkiv, 1992
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
     Halden biblioteks fotosamling
     Østfold fylkes bildearkiv, generell samling
     Fotosamling (Norsk Teknisk Museum)
     Rømskog, historie i bilder
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post